Privacyverklaring Zwem- en Poloclub Wetterwille

Dit betreft de privacyverklaring van Zwem- en Poloclub Wetterwille uit Burgum. Kamer van Koophandel nummer KvK 40000349. Hierna genoemd als ‘Wetterwille’.

De nieuwe Europese AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) schrijft gestandaardiseerde regels voor met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie, dit geldt ook voor verenigingen.

In dit document wordt uitgelegd hoe Wetterwille omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Onderstaande tabel geeft weer met welk doel we welke gegevens van u verzamelen, hoe lang wij die bewaren en wie deze gegevens eventueel van ons ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Wetterwille uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Wetterwille met u heeft, tenzij de
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Wetterwille te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Wetterwille op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de

Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Wetterwille hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wetterwille treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Wetterwille. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De

Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Wetterwille past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Wetterwille raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Wetterwille er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Wetterwille wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Secretaris Wetterwille

E-mail: secretaris@wetterwille.com

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.