Portretrecht

Wetterwille doet er alles aan om uw (en onze) privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wetterwille houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke op 25 mei 2018 in werking is getreden.

In juli 2018 heeft het bestuur een privacy-statement vastgesteld voor onze vereniging. U kunt dit statement vinden hier op de site van Wetterwille: Privacyverklaring

Foto’s en beeldmateriaal valt onder de AVG en voor het gebruik en publiceren van materiaal dienen wij daarom toestemming van elk lid te vragen.

Concreet houdt dit het volgende in:

In alle gevallen geldt dat voor beeldmateriaal van individuele sporters voor publiekelijk gebruik (publicatie in de krant, op de website of op sociale media, welke onder beheer staat van Wetterwille) toestemming dient te worden gevraagd bij de sporter, hetzij rechtstreeks, via de vereniging van de sporter of via de trainer/coach van de sporter. In gevallen waarbij het een minderjarige sporter (sporter jonger dan 18 jaar) betreft dient te allen tijde toestemming gevraagd te worden aan de ouder/voogd. Dit geldt zowel voor toestemming voor het maken van beeldmateriaal als ook dat er toestemming verkregen dient te worden voor het publiceren van deze foto’s. Hierbij dient te worden aangegeven waarvoor het beeldmateriaal zal worden gebruikt.

Bezoekers en deelnemers van evenementen kunnen redelijkerwijs verwachten dat er algemene foto’s van evenementen die sfeerimpressies gemaakt worden waarop zij zichtbaar zijn. Hiervoor hoeft geen toestemming te worden gegeven.